Til sagsbehandlere – paragraf 107 og 108

Søger du efter et bosted eller botilbud til en ung efter Servicelovens paragraf 107 eller 108?

Bostedet AKTIV er et botilbud for unge med funktionsnedsættelse, hvis funktionsniveau ikke svarer til deres alder, og vi er beliggende på Slettebjerggård ved Hundested i Nordsjælland.

Vi er som botilbud godkendt efter Servicelovens paragraf 107, hvilket betyder, at “kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det”.

Servicelovens paragraf 107

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

  1. til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2. til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.
    Læs mere om Serviceloven.

For at få anvist en plads hos os skal den beboerens hjemkommune visitere til et paragraf 107 botilbud. Hjemkommunen kan både visitere til et botilbud i hjemkommunen og i en anden kommune. Det er Socialtilsynet under Socialstyrelsen, der fører opsyn med alle paragraf 107 botilbud.

Tilgå Bostedet AKTIV via Tilbudsportalen.

Servicelovens paragraf 108

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Tilgå Bostedet AKTIV via Tilbudsportalen.

Besøg bostedet AKTIV
Der er også mulighed for, at beboeren sammen med forældre eller værge har mulighed for at besøge Bostedet AKTIV og få en rundvisning af stedet, hvor de praktiske detaljer gennemgås. Hvis du som sagsbehandler har spørgsmål til visitationsprocessen, er du velkommen til at kontakte os på mail: leder@bostedet-aktiv.dk eller tlf: 47 93 40 90 for mere information.

Få mere information nu

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Scroll to Top