Til forældre

At skulle efterlade sin søn eller datter med funktionsnedsættelse på et bosted i andres varetægt er en stor beslutning, der kræver tillid og tiltro til det personale, der har ansvaret for ens barn. På Bostedet AKTIV er beboeren i trygge hænder. Som bosted for unge med funktionsnedsættelse har vi fokus på den enkelte beboer, og vores fundament bygger på at give beboerne nærvær, tryghed og tillid med fokus på personlig udvikling og en ressourcefokuseret tilgang. På den måde får den enkelte beboer hverdagen til at fungere og deltager samtidig i bostedets daglige gøremål efter bedste evne.

Et familielignende botilbud i Nordsjælland
Hos Bostedet AKTIV vægter vi at gøre tingene som en familie, hvor alle bidrager efter evne. Dermed bliver hverdagen både forudsigelig og tryg med faste rammer og rutiner, som den med funktionsnedsættelse kan overskue og opgaver, beboeren kan klare. Vores mål er at gøre hver enkelt beboer så selvhjulpen og selvstændig som muligt, så han eller hun er rustet til at agere i sociale sammenhænge og i samfundet med de forudsætninger, hver enkelt person har.

Vi har ligeledes fokus på sund, økologisk kost og motion, der både er godt for kroppen og det mentale velbefindende, samtidig med at det styrker fællesskabet og giver nogle fælles oplevelser, som huskes længe efter. Vi er beliggende i naturskønne områder, tæt ved marker, skov og strand med husdyr. Dette giver rig mulighed for at tage på f.eks. cykel- og strandture samt arrangere andre aktiviteter, der skaber glæde hos beboerne, og som er noget, de virkelig ser frem til. Tag gerne kontakt til os på mail: leder@bostedet-aktiv.dk eller tlf: 47 93 40 90 for mere information.

Få mere information nu

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Scroll to Top