Til forældre

At skulle efterlade sin unge udviklingshæmmede søn eller datter på et bosted i andres varetægt er en stor beslutning, der kræver tillid og tiltro til det personale, der har ansvaret for ens barn. På Bostedet AKTIV er den unge i trygge hænder. Som bosted for unge udviklingshæmmede har vi fokus på den enkelte beboer, og vores fundament bygger på at give de unge nærvær, tryghed og tillid med fokus på personlig udvikling og en ressourcefokuseret tilgang. På den måde får den enkelte beboer hverdagen til at fungere og deltager samtidig i bostedets daglige gøremål efter bedste evne.

Et familielignende botilbud i Nordsjælland
Hos Bostedet AKTIV vægter vi at gøre tingene som en familie, hvor alle bidrager efter evne. Dermed bliver hverdagen både forudsigelig og tryg med faste rammer og rutiner, som den udviklingshæmmede kan overskue og opgaver, den unge kan klare. Vores mål er at gøre hver enkelt beboer så selvhjulpen og selvstændig som muligt, så han eller hun er rustet til at agere i sociale sammenhænge og i samfundet med de forudsætninger, hver enkelt person har.

Vi har ligeledes fokus på sund, økologisk kost og motion, der både er godt for kroppen og det mentale velbefindende, samtidig med at det styrker fællesskabet og giver nogle fælles oplevelser, som huskes længe efter. Vi er beliggende i naturskønne områder, tæt ved marker, skov og strand med husdyr. Dette giver rig mulighed for at tage på f.eks. cykel- og strandture samt arrangere andre aktiviteter, der skaber glæde hos de unge beboere, og som er noget, de virkelig ser frem til. Tag gerne kontakt til os på mail: leder@bostedet-aktiv.dk eller tlf: 47 93 40 90 for mere information.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os