Arbejdsmetode

Værdigrundlag

Vi bestræber os på at være et bosted for unge, udviklingshæmmede og et botilbud i Nordsjælland, hvor beboerne skal have en meningsfyldt hverdag der tager hensyn til den enkeltes behov. Beboerne skal hjælpes til at blive så selvhjulpne som muligt.

Vi tror på udvikling i alle mennesker, uanset handicap.

​Nøgleord

  • Personlig udvikling
  • Nærvær
  • Fællesskab
  • Tryghed
  • Tillid
  • Ressourcefokuseret tilgang

Kost og Motion

Det er vores mål at støtte de unge i fysiske aktiviteter, der giver både fysisk og psykisk velvære

Tilbudets faglige målsætning er, at beboerne bliver støttet i at blive så selvhjulpne som muligt. Det vil sige at de udvikler deres kompetencer, funktionsniveau og motivation så vidt det er muligt

Vi arbejder med målsætninger udfra den kommunale handleplan.

Vi har en multiteoretisk tilgang.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os